Fia header

FOR MARIMBA AND STRINGS

Hur kan vi få fler unga tjejer att börja spela slagverk?
I ett nykomponerat Concertino för marimba och stråkorkester vill solisten Fia Forslund lyfta fram det melodiska slagverksinstrumentet marimba och samtidigt inspirera unga, och gärna kvinnliga, musiker att också hitta det klas- siska slagverket.

Lars-Erik Larsson skrev i slutet av 40-talet 12 Concertini, solokonserter för olika instrument som ackompanjerades av stråkorkestersatser skrivna för att kunna framföras av amatörorkestrar, medan solostämmorna ställer högre krav på instrumentalisternas skicklighet.

Daniel Berg, tonsättare och lärare i slagverk vid KMH i Stockholm och HSM i Göteborg, inspirerades av Lars-Erik Larsson och har nu specialskrivit ett Concertino i två satser, för en virtuos solomarimba som ackompanjeras av en mjuk stråkklang – i klassisk stil, men med tydliga inslag av jazzharmonik. Tillsammans med erfarna stråklärare har Daniel skrivit stråkstämmor som kan framföras av amatörorkestrar tillsammans med en skicklig marimbasolist.
Vill ni också inspirera fler unga tjejer till att spela klassiskt slagverk? Nu finns ”Concertino for Marimba & Strings” utgivet på Germans för att kunna sättas upp med Fia Forslund som solist till er kommande repertoar!